+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

ADVENT: doba očekávání

Adventní doba je dobou oddaného a radostného očekávání.

V první části adventu nás liturgie přivádí ke druhému příchodu Krista. Od 17. prosince se zaměřuje liturgie na bezprostřední přípravu Vánočních svátků, kdy půjdeme, spojeni s Marií a Josefem, k Betlému.

Sv. Bernard z Clairvaux:

V našem životě stále prožíváme dobu očekávání, přípravy, dobu příchodu – advent. Jsme „lidem, který žije a putuje v temnotách“. Nenávist, zášť, chudoba, nespravedlnost, násilí a nemoci ohrožují život a pokoj na této zemi. Každý z nás nějak zažívá nepokoj, uspěchanost, nebo opuštěnost, všednost a nudu jako svůj trpký osud. Proto s touhou očekáváme definitivní příchod našeho Zachránce – Ježíše Krista. Přijď, Pane Ježíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš nás svou blízkostí. Přijď ty, lesku Boží nádhery, ty, sílo a moudrosti Boží: Proměň noc našeho života v den a dej světlo našim očím. Amen.