+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Advent: Očekávání Pána

Dnešní nedělí  začala adventní doba. Po čtyři týdny se budeme s velkou nadějí a radostí připravovat a pozorně očekávat nejen první příchod Boha na svět, narození Dítěte Ježíše, ale budeme myslet i na jeho další příchod na konci našeho vlastního života a na konci časů.

Nadešel čas, abychom si uvědomili, že k nám přichází náš Pán a abychom hledali a našli ve svém nitru, co nás od Něj vzdaluje. Je čas na důkladné zpytování svědomí, čas, abychom se zabvili překážek, bránících nám našemu intimnímu vztahu s Pánem. Činit pokání je v tento čas potřeba více než kdy jindy, neexistuje nikdo, komu není třeba obrácení. Přezkoumejme svou duši s láskou a kajícností a smiřme se s Bohem ve svátosti smíření.

V tom čase Ježíš řekl svým učedníkům: “ Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy ten čas přijde… Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali večer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás , až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte.“  (Mk 13, 33-36)