+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Advent

Advent je dobou očekávání a příprav na Kristův příchod.

Dnešní nedělí  začíná  nový liturgický rok a advenntní doba, doba očekávání Kristova příchodu. Po čtyři týdny nás Církev bude vybízet, abychom byli bdělí. abychom se připravovali a pozorně očekávali – vzpomínajíc na první příchod Boha na svět, narození Pána Ježíše –  jeho další příchod na konci našeho vlastního života a na konci časů. Je čas. abychom se zbavili všeho, co nás vzdaluje od Boha, je čas na důkladné zpytování svědomí. Obrátit se a činit pokání je dnes potřeba více než kdy jindy. Nikdo  není z této potřeby vyňat, neexistuje nikdo, komu není třeba obrácení. Současné  zlo nezmizí ze světa žádným zbožným přáním a ještě méně frázemi. Hřích světa je  nejreálnější skutečnost, které se lidstvo nemůže zbavit bez skutečného obrácení.

Pravým obrácením je očištění srdce, z jehož nečistoty přichází na svět všechno sobectví, neláska, lež, násilí i války. Tento akt obrácení musí každý člověk  učinit sám. Je to svobodný osobní čin, při kterém se člověk s plnou odpovědností  smiřuje s Bohem, se světem i s lidmi.

V tom čase Ježíš řekl svým učedníkům: “ Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy ten čas přijde… Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali večer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás , až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte.“  (Mk 13, 33-36)