+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Adventní duchovní obnova

V sobotu 3.12. se bude konat adventní duchovní obnova farnosti, kterou povede ICDr. Ing. Marek Miškovský.

Program:

8,00     mše svatá v kostele

9,00      1. rozjímání na faře

10,00     2. rozjímání na faře

V průběhu duchovní obnovy bude příležitost ke svátosti smíření. Na závěr bude svátostné požehnání.