+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Červencové poutě v Petrovicích

Mariánské poutní místo Petrovice u Rakovníka vás všechny srdečně zvou na Červencové poutě v kostele Navštívení Panny Marie V neděli 7. července a 14. července 2024 se bude konat: 8:30

Biřmování s J. Em. Dominikem kardinálem Dukou

V naší farnosti jsme slavili výjimečnou událost, která se konala při příležitosti slavnosti Seslání Ducha Svatého. Tento významný den byl korunován biřmováním pěti mladých biřmovanců, kteří touto svátostí potvrdili vstup

Veselé svátky zmrtvýchvstání Páně

Abychom všichni mohli nést radost ze vzkříšeného Ježíše dál přejí a vyprošují SM Ambrožka, OP a P. Vojtěch

Pozvánka na poutní slavnost sv. Bartoloměje

Římskokatolická farnost Rakovník Vás zve na na poutní slavnost sv. Bartoloměje a znovuotevření farního kostela sv. Bartoloměje po rekonstrukci v neděli 27. srpna 2023 v 10.00 h. Hlavním celebrantem bude

Duchovní společenství Eucharistická hodina

Arcibiskup pražský Mons. Jan Graubner zřídil duchovní společenství věřících Eucharistická hodina. Je to duchovní společenství věřících svěřené pod ochranu sv. Norberta. Členství vzniká zapsáním do matriky členů, která je vedena

Přání k Velikonočním svátkům

Aleluja! Světem se nese radostná zpráva, že Ježíš Kristus dál žít zůstává. Za naši spásu svůj život dal, pro radost nás všech, slavně z mrtvých vstal! Velikonoce plné světla, jasu

Přání požehnaných svátků

0 Comments

Klidné a požehnané dny, pokojné svátky Božího narození a Láskyplnou ochranu Panny Marie v každém dni roku 2021 přejí P. Vojtěch a SM Ambrožka OP

Slavnost Nejsvětější Trojice

Slavnost Nejsvětější Trojice byla v letošním roce spojena s prvním svatým přijímáním. Na několik fotografií z této mše svaté se můžete podívat zde.  

Požehnané Velikonoce

„…nic už nemůže nahnat strach. Poznali jsme LÁSKU. Od té doby má všechno smysl. Dokonce i utrpení a smrt, protože se stávají cestou k životu. Všechno již žije. Protože Kristus

Diskuse k synodalitě

Milí farníci, jak jsem ohlašoval po mši svaté, probíhá celocírkevní diskuse k chystané synodě o synodalitě v katolické Církvi. K tomu jsou vypsaná témata v přiloženém dokumentu. Přečtěte si je, prosím a kdo můžete,