+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Probíhá dušičkový týden

Dušičkový týden začíná 1. listopadu nádhernou slavností Všech svatých, kdy vzpomínáme s úctou a radostí na ty, kteří stejně jako my procházeli tímto životem s těžkostmi a pokušeními a zvítězili, na obrovské množství mužů a žen, které Církev neuvádí jmenovitě v seznamu svatořečených, ale kteří tady na zemi následovali Krista a nyní s ním přebývají v nebi. Budeme je zítra prosit o přímluvu a pomoc, abychom i my dokázali žít svůj život ve snaze o dokonalost víry a lásky.

V tento den slavnosti a v následujících 8 dnech budeme mít – tak jako každý rok – jedinečnou příležitost poskytnout duším v očistci pomoc.

1.listopadu, v den slavnosti Všech svatých odpoledne a po celý den 2.listopadu, tj. v den Památky všech věrných zemřelých, je možno získat při návštěvě kteréhokoli kostela plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

V týdnu od 3. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Mysleme na své drahé zemřelé a pomáhejme jim, v těchto dnech k tomu máme mimořádné možnosti!