+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Byli jsme na Svaté Hoře

V sobotu 13. 5. 2017 jsme se zúčastnili arcidiecézní pouti na Svaté Hoře. Společně jsme se zde modlili za nová duchovní povolání.

Je mnoho povolání na zemi, ale kněžské povolání je nadáno důstojností a velikostí, kterému se na zemi nic nevyrovná. Svátostí kněžství je kněz skutečně zmocňován k tomu, aby propůjčil našemu Pánu svůj hlas, ruce, celé své bytí bez ohledu na to, že kněz je člověkem i chybujícím a nedokonalým. Jedině kněz nám může přinášet Pána Ježíše do našeho těla, do naší duše, na naši zem. Jedině prostřednictvím kněze nám může Bůh ve svátosti smíření skutečně odpustit naše pochybení a hříchy a umožnit návrat do Boží náruče.

Panno Maria Svatohorská, pomoz nám a vyproš nám nové kněze, kněze zbožné a svaté!

Pouť jsme vykonali společně s novostrašeckou farností, jeli jsme společným autobusem a několik našich farníků, kteří se nevešli do autobusu, jeli farní dodávkou. Vyjeli jsme za sluníčka, krásné počasí bylo i v průběhu mše svaté, ale zažili jsme později i silný déšť s krupobitím (je zdokumentováno v přiložených fotografiích). Průvodcem nám byl novostrašecký kněz Otec Timotej. Jemu patří upřímné zaplať Pán Bůh za duchovní doprovod.

Několik fotografií z pouti je zde:

farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/Pout_na_Svatou_Horu_2017/