+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Půlnoční mše svatá a Boží hod vánoční

Přinášíme vám několik fotografií z půlnoční mše svaté (24. 12. 2018 ve 24:00) z kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku. Na dalších snímcích je pak zachycena ranní sváteční mše sv. o

Požehnané svátky narození Páně

0 Comments

Přejeme Vám požehnané Vánoce plné radosti z narození našeho Pána Ježíše Krista a do nového roku hojnost Božího požehnání!

Adventní duchovní obnova

0 Comments

Duchovní obnovu, konanou pravidelně v období adventu, v sobotu 15. 12. 2018 tentokrát povede P. ICLic. Jaroslav Miškovský, administrátor ve Zbečně. Program 8.00   mše svatá9.00   I. rozjímání na faře10.00 

Advent: Očekávání Pána

Dnešní nedělí  začala adventní doba. Po čtyři týdny se budeme s velkou nadějí a radostí připravovat a pozorně očekávat nejen první příchod Boha na svět, narození Dítěte Ježíše, ale budeme

Probíhá dušičkový týden

Dušičkový týden začíná 1. listopadu nádhernou slavností Všech svatých, kdy vzpomínáme s úctou a radostí na ty, kteří stejně jako my procházeli tímto životem s těžkostmi a pokušeními a zvítězili,

100 let naší republiky – pastýřský list

0 Comments

Při příležitosti oslav 100 let novodobé české státnosti vydává kardinál Duka dnes, 28. října 2018, následující pastýřský list. Drazí přátelé, slavíme sto let naší republiky. Doslechl jsem se, či dočetl,

Blíží se misijní neděle

Příští neděli 21. října 2018 budeme slavit misijní neděli. V této souvislosti bude pořádána sbírka na podporu misií.  Níže si můžete přečíst dopis národního ředitele Papežských misijních děl ČR k

Apoštolská vizitace v Rakovníku

Dnes, 4. října 2018, navštívil v rámci apoštolské vizitace naší farnost – děkanství arcibiskup pražský, Dominik kardinál Duka. Svojí návštěvu zakončil slavnostní mší svatou od 17:30 h, kterou sloužil společně

Novokněžské požehnání v kostele sv. Bartoloměje

V neděli přijel na poutní slavnost kostela sv. Bartoloměje dne 26.8. do naší farnosti novokněz P. Mgr. Vojtěch Zahrádka z Třebíče. Sloužil zde slavnostní mše svaté a po mši svaté

Všechno nejlepší otci Vojtěchovi

Právě v den Nanebevzetí Panny Marie, 15. srpna před 60 lety, se narodil náš pan farář, Otec Vojtěch Novák. Jako by přímo Panna Marie předurčila jeho  povolání zasvětit svůj život