+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Fotografie 15.8.2020

Trochu opožděně si můžete prohlédnout fotografie ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie a z odpoledního setkání na farní zahradě při příležitosti narozenin Otce Vojtěcha. https://farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/Narozeniny_Otce_Vojtecha_15.8.2020  

Františkáni v Rakovníku :)

https://farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/Frantiskani_v_Rakovniku_07_2020/        

Boží Tělo v Nejsvětější Trojici

Letošní slavnost Těla a Krve Páně jsme vzhledem k opravám podlahy v kostele sv. Bartoloměje prožili netradičně na hřbitovním kostele Nejsvětější Trojice. Při slavnostní mši svaté a následujícím liturgickém průvodu 

List Svatého Otce všem věřícím k měsíci květnu

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30992

Vstal jsem z mrtvých a jsem stále s Tebou. Aleluja.

Pastýřské slovo k Velikonocům

Pastýřské slovo k Velikonocům v čase těžké a bolestné zkoušky Milí diecézáni, spolubratři biskupové, kněží, jáhni, řeholnice a řeholníci, sestry a bratři, drazí přátelé, především však vy nemocní, nejen coronavirem (čínskou chřipkou),

Obnova zasvěcení Panně Marii

Pan kardinál vykoná zasvěcení zítra, t.j. 8.4. v 7.15 hodin v kapli arcibiskupského paláce před sochou Panny Marie Fatimské, kterou dostal díky kardinálu Beranovi v roce 1967 biskup František Tomášek.

Slovo Otce Vojtěcha

Drazí farníci,   Opět se na vás obracím v této nelehké době před Květnou nedělí, počátkem Svatého týdne. Z disposic, které jsme dostali ohledně liturgie Svatého týdne, vysvítá možnost slavit obřady s maximálním

Mše svaté o Květné neděli

Rakovník 8,00 18,00 Mutějovice 10,00

Duchovní obnova z domova

Vzhledem k tomu, že se ze známých důvodů nemohla uskutečnit již dříve avizovaná postní duchovní obnova farnosti, nabízíme tuto „internetovou“ postní duchovní obnovu, pomocí které se každý z nás může