+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Noc kostelů 2010

Kostel sv. Bartoloměje

Otevřeno: 18.00 – 23.00 hod.  

Nabízíme vám:

 • Pár slov o tom, co vidíte v kostele
 • Základní historické informace
 • Malý varhanní koncert: 19.00 – A. Nosek
 • Zajímavosti ze života farnosti

Kostel Nejsvětější Trojice – na hřbitově

Otevřeno: 18.00 – 22.00 hod.  

Co vám nabízíme:

 • Základní historické informace
 • Víte, že jsou tady také varhany?
 • Abyste věděli, jak zní, nabízíme malou  ukázku varhanní hudby: 21.00 – A. Nosek

Kostel sv. Jiljí

Otevřeno: 18.00 – 22.00 hod. 

Co vám nabízíme:

 • Základní historické informace
 • Tento kostel je otevřen také o svátku   sv. Jiljí – 1. 9. kdy je zde poutní mše sv.
 • Zajímavosti ze života farnosti

Pár slov o akci

Naše farnost se přihlásila do celorepublikového projektu Noci kostelů. 28.května v podvečerních hodinách se pro všechny příchozí zájemce otevřely dveře 3 kostelů, kostel sv. Bartoloměje, Nejsvětější Trojice na hřbitově a sv. Jiljí. Návštěvníci měli možnost podívat se i do jinak běžně nepřístupných  míst, jako je kůr nebo sakristie. V kostelech jsme jim nabídli informace o kostelích, o jejich historii, o farnosti, ale také se zde konal varhanní koncert. Rakovnický varhaník, student HAMU na varhany , p. Aleš Nosek  koncertoval v chrámu sv. Bartoloměje od 19.00 hodin a v kostele Nejsvětější Trojice od 21.00 hodin. Návštěvníci měli možnost poslouchat koncert a sledovat bravurní hru varhaníka přímo na kůru.

Počet návštěvníků v kostelech:

 • Chrám sv. Bartoloměje: 200 návštěvníků
 • Kostel Nejsvětější Trojice: 85 návštěvníků
 • Kostel sv. Jiljí: 100 návštěvníků