+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Oznámení

Milí farníci a návštěvníci webu farnosti.

Jak už asi víte, faru navštívil čínský virus a tudíž jsem do 26. 10. v nucené izolaci.

Obě MUDr. Adamčekové se starají vzorně, takže naděje na brzké a úplné vyléčení je velice reálná. Chtěl bych poděkovat všem za starost, za všechno, čím faru zásobujete i za vaše modlitby.

Veliký dík patří všem, kteří jste přišli pomoci uklízet kostel, zvláště panu Knorovi, který práci koordinoval a také nejvíce odpracoval.

Upřímné Pán Bůh zaplať patří také P. Surowiakovi a P. Kružíkovi, kteří mě velmi obětavě zastupují.

Přeji vám všem krásný podzim, hojnost Božích milostí a odpovídající díl zdraví. Těším se brzy na viděnou

V Kristu váš P. Vojtěch