+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Akce farní kafe pokračuje

Další setkání při farním kafi bude opět tuto neděli 4. srpna po ranní mši svaté na farní zahradě… ostatně jako už vždy při první neděli v měsíci 🙂  

Farní kafe tuto neděli :)

Zveme všechny farníky a příznivce na farní kafe tuto neděli 7.července po ranní mši svaté. Je to již druhé kafíčko naší nově založené tradice!  

Boží Tělo ve sv.Bartoloměji

V následujícím odkazu si můžete prohlédnout fotografie ze slavnosti Těla a Krve Páně v našem farním kostele sv.Bartoloměje dne 23.6.2019 https://farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/Bozi_Telo_2019/

Pozvánka na farní kafe

Zveme všechny farníky a přátele na posezení na farní zahradu ( v případě nepřízně počasí na faru). Farní kafe se bude podávat v neděli 9.6. po ranní mši svaté. Přijďte

Pouť za Padrem Piem

Ve dnech 11.-19.5. 2019  se vydali naši farníci spolu s farníky Keblova a Prahy na pouť za Padrem Piem, hlavním cílem naší pouti tedy bylo S.G.Rotondo, kde P.Pio v minulém

Noc kostelů ve sv.Bartoloměji

V České republice se bude konat tento pátek 24.5.  již jedenáctý ročník „Noci kostelů“ a do této akce se zapojí i  náš farní kostel sv. Bartoloměje. Program rakovnické „Noci kostelů“

Fotografie z velikonočních obřadů a slavností

V naší farnosti jsme důstojně prožili a oslavili největší události liturgického roku – velikonoční obřady a slavnosti. Vyjímečné chvíle doplnil jako každý rok svým zpěvem náš chrámový sbor. Několik fotografií

Velikonoční přání

“ Bůh Ho vzkřísil, zbavil bolestí ze smrti, protože nebylo možné, aby zůstal v její moci“  Sk 2,24   Klaníme se Tvému Kříži, Pane, a slavíme Tvé svaté vzkříšení. Neboť

Postní duchovní obnova farnosti tuto sobotu

Postní duchovní obnova farnosti se uskuteční v sobotu 30.3. Program: 9,00     první rozjímání na faře 10,00    druhé rozjímání na faře Příležitost ke svátosti smíření v kostele Zakončení svátostným požehnáním Duchovní obnovu

Popeleční středou začíná postní doba

Popelec – popeleční středa Na Popeleční středu se věřícím na čelo uděluje znamení kříže popelem (= popelec) s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Gn