+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Noc kostelů ve sv.Bartoloměji

V České republice se bude konat tento pátek 24.5.  již jedenáctý ročník „Noci kostelů“ a do této akce se zapojí i  náš farní kostel sv. Bartoloměje. Program rakovnické „Noci kostelů“

Fotografie z velikonočních obřadů a slavností

V naší farnosti jsme důstojně prožili a oslavili největší události liturgického roku – velikonoční obřady a slavnosti. Vyjímečné chvíle doplnil jako každý rok svým zpěvem náš chrámový sbor. Několik fotografií

Velikonoční přání

“ Bůh Ho vzkřísil, zbavil bolestí ze smrti, protože nebylo možné, aby zůstal v její moci“  Sk 2,24   Klaníme se Tvému Kříži, Pane, a slavíme Tvé svaté vzkříšení. Neboť

Postní duchovní obnova farnosti tuto sobotu

Postní duchovní obnova farnosti se uskuteční v sobotu 30.3. Program: 9,00     první rozjímání na faře 10,00    druhé rozjímání na faře Příležitost ke svátosti smíření v kostele Zakončení svátostným požehnáním Duchovní obnovu

Popeleční středou začíná postní doba

Popelec – popeleční středa Na Popeleční středu se věřícím na čelo uděluje znamení kříže popelem (= popelec) s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Gn

Kardinál Duka: Zdravá přirozená rodina je nejlepší ochranou dětí

Kardinál Dominik Duka OP se zúčastnil v Římě setkání o ochraně nezletilých. Zde je rozhovor, který na toto téma poskytl pro Vatikánský rozhlas: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29022          

Poselství papeže Františka k postní době

Český překlad poselství Svatého otce k postní době 2019 v plném znění, kde se papež František zamýšlí nad slovy apoštola Pavla: „Vždyť tvorstvo v očekávání touží po zjevení Božích synů.“

Tříkrálová sbírka

Ve dnech 1.1. – 14.1. probíhala v našem městě tříkrálová sbírka. V ulicích Rakovníka  a v blízkých vesnicích jsme potkávali skupiny tříkrálových koledníků, kteří oslovovali veřejnost s prosbou o pomoc nemocným,

Půlnoční mše svatá a Boží hod vánoční

Přinášíme vám několik fotografií z půlnoční mše svaté (24. 12. 2018 ve 24:00) z kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku. Na dalších snímcích je pak zachycena ranní sváteční mše sv. o

Požehnané svátky narození Páně

0 Comments

Přejeme Vám požehnané Vánoce plné radosti z narození našeho Pána Ježíše Krista a do nového roku hojnost Božího požehnání!