+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Velikonoce v kostele sv.Bartoloměje

Fotografie ze slavení velikonočních svátků v kostele sv. Bartoloměje v Rakovníku si můžete stáhnout zde: https://farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/Velikonoce_ve_sv.Bartolomeji_2023  

Přání k Velikonočním svátkům

Aleluja! Světem se nese radostná zpráva, že Ježíš Kristus dál žít zůstává. Za naši spásu svůj život dal, pro radost nás všech, slavně z mrtvých vstal! Velikonoce plné světla, jasu

Postní duchovní obnova farnosti

V sobotu 1.4. se bude v naší farnosti konat postní duchovní obnova. Povede ji P. Jaroslav Miškovský. Začneme v 8.00 hodin mší svatou, od 9 hodin bude první rozjímání na

Monitor: Deset způsobů, jak se můžeme postit

https://rcmonitor.cz/8256-deset-zpusobu-jak-se-muzeme-postit

Tříkrálová sbírka při kostele sv. Bartoloměje

V uplynulých dnech a týdnech proběhla u nás ve farnosti tradiční Tříkrálová sbírka. K tomu přinášíme pár informací a fotografií. Základem každé sbírky je důvěra a tu je třeba posilovat,

Papež Benedikt XVI.

https://www.klaus.cz/clanky/5094 http://www.sklenenykostel.net/index.php/menu-duch/menu-duch-tema/4619-led-1-b

Přání požehnaných svátků

0 Comments

Klidné a požehnané dny, pokojné svátky Božího narození a Láskyplnou ochranu Panny Marie v každém dni roku 2021 přejí P. Vojtěch a SM Ambrožka OP

Sobota 17.12. úklid kostela

Prosíme farníky, aby přišli v sobotu 17.12. pomoci s předvánočním úklidem kostela po ranní mši svaté. Tuto  sobotu je však mše svatá výjimečně již od 7.00 hodin, takže sraz v

Adventní duchovní obnova

V sobotu 3.12. se bude konat adventní duchovní obnova farnosti, kterou povede ICDr. Ing. Marek Miškovský. Program: 8,00     mše svatá v kostele 9,00      1. rozjímání na faře

Boží Tělo 2022

Několik fotografií ze slavnosti Těla a Krve Páně zde: https://farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/Bozi_Telo_2022/