+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Pouť na Svatou Horu

Zveme všechny zájemce k účasti na tradiční arcidiecézní pouti  za nová duchovní povolání na Svaté Hoře. Uskuteční se tuto sobotu 12. května 2018. Chceme vyprošovat a více než jindy se

Poutní slavnost v kapli sv. Vojtěcha

Dnes se již tradičně konala v lesní kapli sv. Vojěcha slavnostní poutní mše svatá, kterou celebroval Otec Vojtěch. Fotografie z této slavnosti jsou zde: farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/Slavnost_v_kapli_sv.Vojtecha_22.4.2018/

Bílá sobota v kostele sv. Bartoloměje

Několik fotografií z obřadů Bílé soboty, které se konaly v rakovnickém kostele sv. Bartoloměje, můžete nalézt na serveru rajce.cz.

Velikonoční přání

Farnost Rakovník přeje farníkům, jejich rodinám a přátelům hluboké prožití tajemství velikonočních svátkůs Kristem trpícím i oslaveným. Ať bolest Kříže promění Zmrtvýchvstalý Pán  na radost z vítězství nad smrtí a

Postní duchovní obnova

Tuto sobotu 10. března 2018 se uskuteční na faře postní duchovní obnova farnosti, kterou povede P. ThDr. Vít Uher. Bližší informace můžete shlédnout na letáčku níže:

Začíná postní doba

Ve středu začíná popeleční středou postní období. Budeme se připravovat na velikonoce. K orpavdové a úplné  velikonoční radosti ze Zmrtvýchvstalého Pána je třeba dojít stejnou cestou jako náš Pán Ježíš

Svátek uvedení Páně do chrámu

2. února 2018, při svátku Uvedení Páně do chrámu (lidově hromnicích), sloužil v Rakovníku slavnostní mši svatou novokněz P. Dmytro Romanovský. Po mši svaté uděloval novokněžské požehnání. Fotografie z této

Ut omnes unum sint

Ode dneška, v den  památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, do 25. ledna, tj. do dne svátku Obrácení svatého apoštola Pavla,  se budeme intenzivně modlit za jednotu křesťanů, za to,

Tříkrálová sbírka v Rakovníku

V uplynulých dnech probíhala v Rakovníku tříkrálová sbírka. V ulicích Rakovníka  jsme potkávali skupiny tříkrálových koledníků, kteří oslovovali veřejnost s prosbou o pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni

Pouť do Filipova

V sobotu 13. ledna vykonala naše farnost pouť do Filipova. Ve 4 hodiny ráno se zde sloužila slavnostní mše svatá u příležitosti výročí zjevení Panny Marie dne 13. ledna 1866.