+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Večerní evangelizační škola

Myslíte si, že neumíte mluvit se svým okolím o své víře, o Bohu? Od 16. dubna 2010 bude na faře v Rakovníku  probíhat  kurz večerní evangelizační školy. Po čtyři páteční večery budeme

Postní duchovní obnova v naší farnosti

V sobotu 27. 3. 2010 proběhne v naší farnosti postní duchovní obnova, kterou povede P. Josef Nerad z Uhlířských Janovic. Po ranní mši svaté bude od 9:00 hodin na faře

Charita ČR vybrala na Haiti přes 55 milionů

převzato z: www.radiovaticana.cz  Praha. Celonárodní sbírka na pomoc obětem zemětřesení na Haiti, kterou vyhlásili biskupové českých a moravských diecézí, vynesla přes 30 miliónů korun. Uvedla to včera na svých internetových stránkách

Přípravy na křest v naší farnosti

V postní době se zintenzivnila příprava našich katechumenů na Svátost křtu. Na hodinách o víře se je snaží důkladně připravit P. Vojtěch. Při večerních nedělních mších svatých probíhají i skrutinia, což jsou

Bezbariérový přístup do kostela snad bude do Velikonoc

převzato z: rakovnicky.denik.cz/  Rakovník – Farní zahrada v Rakovníku doznala značných změn k lepšímu. I když nyní je pokryta sněhem, jsou už známy akce, které se zde uskuteční. P. Vojtěch Novák Významným

Nový arcibiskup Dominik Duka

Velice důležitou zprávou, nejen pro rakovnickou farnost, je, že novým, v pořadí již 36. pražským arcibiskupem, byl 13.2. 2010 jmenován dosavadní královéhradecký biskup Dominik Duka. Do slavnostní bohoslužby bude pražskou

Postní doba ve farnosti

V postní době jsme všichni zváni k horlivější účasti na liturgii a různých pobožnostech tak, abychom se více přiblížili Božímu Synu, který pro nás trpěl, zemřel a třetího dne vstal slavně

Tříkrálová sbírka ve farnosti Rakovník v roce 2010

Tříkrálová sbírka v roce 2010 probíhala ve třech dnech 3. až 11. ledna. Byla prováděna dvěmi pokladničkami v Rakovníku a jednou v Lišanech.  Celkem bylo ve farnosti vybráno 20 542,- Kč.

Sbírka rakovnické farnosti Haiti

Proběhla sbírka na pomoc obětem zemětřesení na Haiti. Věřící z rakovnické farnosti přispěli částkou 19 697,- Kč. Děkujeme všem, kdo přispěl!

Adorace na podporu výstavy STOP GENOCIDĚ

Ve středu 27. ledna 2010 od 11:00 do 15:00 hodin se před rakovnickým gymnáziem uskuteční petiční výstava Stop genocidě. Na podporu této výstavy se v kostele sv. Bartoloměje uskuteční v