+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Apoštolská vizitace v Rakovníku

Dnes, 4. října 2018, navštívil v rámci apoštolské vizitace naší farnost – děkanství arcibiskup pražský, Dominik kardinál Duka. Svojí návštěvu zakončil slavnostní mší svatou od 17:30 h, kterou sloužil společně

Novokněžské požehnání v kostele sv. Bartoloměje

V neděli přijel na poutní slavnost kostela sv. Bartoloměje dne 26.8. do naší farnosti novokněz P. Mgr. Vojtěch Zahrádka z Třebíče. Sloužil zde slavnostní mše svaté a po mši svaté

Všechno nejlepší otci Vojtěchovi

Právě v den Nanebevzetí Panny Marie, 15. srpna před 60 lety, se narodil náš pan farář, Otec Vojtěch Novák. Jako by přímo Panna Marie předurčila jeho  povolání zasvětit svůj život

Dominik kardinál Duka v Senomatech

V neděli 5. srpna 2018 zavítal do našeho vikariátu arcibiskup pražský, Mons. Dominik kardinál Duka. Přijel do kostela sv. Vavřince v Senomatech, kde celebroval slavnostní poutní mši svatou. Po mši

Rakovnické varhanní léto 2018

Již 4. ročník  mezinárodního varhanního festivalu Varhanní léto se uskuteční ve dnech 22.6. – 12.7. 2018 v kostelech rakovnického vikariátu a okolí. Vybrat si můžeme z bohatého programu, který je

První svaté přijímání dětí 2018

V neděli 27. května při ranní mši svaté, o slavnosti Nejsvětější Trojice, přijalo několik dětí z naší farnosti první svaté přijímání.  Pavlínka, Nikolka, Filip, Lukáš, Kubík J. a Kubík V.

Pouť na Svatou Horu

Zveme všechny zájemce k účasti na tradiční arcidiecézní pouti  za nová duchovní povolání na Svaté Hoře. Uskuteční se tuto sobotu 12. května 2018. Chceme vyprošovat a více než jindy se

Poutní slavnost v kapli sv. Vojtěcha

Dnes se již tradičně konala v lesní kapli sv. Vojěcha slavnostní poutní mše svatá, kterou celebroval Otec Vojtěch. Fotografie z této slavnosti jsou zde: farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/Slavnost_v_kapli_sv.Vojtecha_22.4.2018/

Bílá sobota v kostele sv. Bartoloměje

Několik fotografií z obřadů Bílé soboty, které se konaly v rakovnickém kostele sv. Bartoloměje, můžete nalézt na serveru rajce.cz.

Velikonoční přání

Farnost Rakovník přeje farníkům, jejich rodinám a přátelům hluboké prožití tajemství velikonočních svátkůs Kristem trpícím i oslaveným. Ať bolest Kříže promění Zmrtvýchvstalý Pán  na radost z vítězství nad smrtí a