+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Dominik kardinál Duka v Senomatech

V neděli 5. srpna 2018 zavítal do našeho vikariátu arcibiskup pražský, Mons. Dominik kardinál Duka. Přijel do kostela sv. Vavřince v Senomatech, kde celebroval slavnostní poutní mši svatou. Po mši

Rakovnické varhanní léto 2018

Již 4. ročník  mezinárodního varhanního festivalu Varhanní léto se uskuteční ve dnech 22.6. – 12.7. 2018 v kostelech rakovnického vikariátu a okolí. Vybrat si můžeme z bohatého programu, který je

První svaté přijímání dětí 2018

V neděli 27. května při ranní mši svaté, o slavnosti Nejsvětější Trojice, přijalo několik dětí z naší farnosti první svaté přijímání.  Pavlínka, Nikolka, Filip, Lukáš, Kubík J. a Kubík V.

Pouť na Svatou Horu

Zveme všechny zájemce k účasti na tradiční arcidiecézní pouti  za nová duchovní povolání na Svaté Hoře. Uskuteční se tuto sobotu 12. května 2018. Chceme vyprošovat a více než jindy se

Poutní slavnost v kapli sv. Vojtěcha

Dnes se již tradičně konala v lesní kapli sv. Vojěcha slavnostní poutní mše svatá, kterou celebroval Otec Vojtěch. Fotografie z této slavnosti jsou zde: farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/Slavnost_v_kapli_sv.Vojtecha_22.4.2018/

Bílá sobota v kostele sv. Bartoloměje

Několik fotografií z obřadů Bílé soboty, které se konaly v rakovnickém kostele sv. Bartoloměje, můžete nalézt na serveru rajce.cz.

Velikonoční přání

Farnost Rakovník přeje farníkům, jejich rodinám a přátelům hluboké prožití tajemství velikonočních svátkůs Kristem trpícím i oslaveným. Ať bolest Kříže promění Zmrtvýchvstalý Pán  na radost z vítězství nad smrtí a

Postní duchovní obnova

Tuto sobotu 10. března 2018 se uskuteční na faře postní duchovní obnova farnosti, kterou povede P. ThDr. Vít Uher. Bližší informace můžete shlédnout na letáčku níže:

Začíná postní doba

Ve středu začíná popeleční středou postní období. Budeme se připravovat na velikonoce. K orpavdové a úplné  velikonoční radosti ze Zmrtvýchvstalého Pána je třeba dojít stejnou cestou jako náš Pán Ježíš

Svátek uvedení Páně do chrámu

2. února 2018, při svátku Uvedení Páně do chrámu (lidově hromnicích), sloužil v Rakovníku slavnostní mši svatou novokněz P. Dmytro Romanovský. Po mši svaté uděloval novokněžské požehnání. Fotografie z této