+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Popeleční středou začíná postní doba

Popelec – popeleční středa Na Popeleční středu se věřícím na čelo uděluje znamení kříže popelem (= popelec) s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Gn

Kardinál Duka: Zdravá přirozená rodina je nejlepší ochranou dětí

Kardinál Dominik Duka OP se zúčastnil v Římě setkání o ochraně nezletilých. Zde je rozhovor, který na toto téma poskytl pro Vatikánský rozhlas: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29022          

Poselství papeže Františka k postní době

Český překlad poselství Svatého otce k postní době 2019 v plném znění, kde se papež František zamýšlí nad slovy apoštola Pavla: „Vždyť tvorstvo v očekávání touží po zjevení Božích synů.“

Tříkrálová sbírka

Ve dnech 1.1. – 14.1. probíhala v našem městě tříkrálová sbírka. V ulicích Rakovníka  a v blízkých vesnicích jsme potkávali skupiny tříkrálových koledníků, kteří oslovovali veřejnost s prosbou o pomoc nemocným,

Půlnoční mše svatá a Boží hod vánoční

Přinášíme vám několik fotografií z půlnoční mše svaté (24. 12. 2018 ve 24:00) z kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku. Na dalších snímcích je pak zachycena ranní sváteční mše sv. o

Požehnané svátky narození Páně

0 Comments

Přejeme Vám požehnané Vánoce plné radosti z narození našeho Pána Ježíše Krista a do nového roku hojnost Božího požehnání!

Adventní duchovní obnova

0 Comments

Duchovní obnovu, konanou pravidelně v období adventu, v sobotu 15. 12. 2018 tentokrát povede P. ICLic. Jaroslav Miškovský, administrátor ve Zbečně. Program 8.00   mše svatá9.00   I. rozjímání na faře10.00 

Advent: Očekávání Pána

Dnešní nedělí  začala adventní doba. Po čtyři týdny se budeme s velkou nadějí a radostí připravovat a pozorně očekávat nejen první příchod Boha na svět, narození Dítěte Ježíše, ale budeme

Probíhá dušičkový týden

Dušičkový týden začíná 1. listopadu nádhernou slavností Všech svatých, kdy vzpomínáme s úctou a radostí na ty, kteří stejně jako my procházeli tímto životem s těžkostmi a pokušeními a zvítězili,

100 let naší republiky – pastýřský list

0 Comments

Při příležitosti oslav 100 let novodobé české státnosti vydává kardinál Duka dnes, 28. října 2018, následující pastýřský list. Drazí přátelé, slavíme sto let naší republiky. Doslechl jsem se, či dočetl,