+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Svátek uvedení Páně do chrámu

2. února 2018, při svátku Uvedení Páně do chrámu (lidově hromnicích), sloužil v Rakovníku slavnostní mši svatou novokněz P. Dmytro Romanovský. Po mši svaté uděloval novokněžské požehnání. Fotografie z této

Ut omnes unum sint

Ode dneška, v den  památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, do 25. ledna, tj. do dne svátku Obrácení svatého apoštola Pavla,  se budeme intenzivně modlit za jednotu křesťanů, za to,

Tříkrálová sbírka v Rakovníku

V uplynulých dnech probíhala v Rakovníku tříkrálová sbírka. V ulicích Rakovníka  jsme potkávali skupiny tříkrálových koledníků, kteří oslovovali veřejnost s prosbou o pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni

Pouť do Filipova

V sobotu 13. ledna vykonala naše farnost pouť do Filipova. Ve 4 hodiny ráno se zde sloužila slavnostní mše svatá u příležitosti výročí zjevení Panny Marie dne 13. ledna 1866.

Slavnost neposkvrněného početí Panny Marie

Od 30. listopadu 2017 jsme se plni radostného očekávání modlili novénu k Neposkvrněnému početí Panny Marie a přípravovali se na jeden z nejkrásnějších mariánských svátků, který oslavíme zítra, 8. prosince.

Pomozme duším v očistci!

0 Comments

V následujícím období budeme mít jedinečnou příležitost, tak jako každý rok, poskytnout velkou pomoc duším v očistci. 1. listopadu, v den slavnosti Všech svatých odpoledne a po celý den 2.

Poutní slavnost v kostele sv. Bartoloměje

V našem farním kostele sv. Bartoloměje se tuto neděli 27. srpna 2017 konala  poutní slavnost. Hlavním celebrantem slavnostní mše svaté byl Mons. Karel Havelka z litoměřické diecéze, kterému patří naše

Pouť v Petrovicích

V neděli 2. července 2017 se konala v petrovickém kostele Navštívení Panny Marie již tradiční pouť. Několik fotografií z pouti je zde: rajce.cz

Fotky z farní zahrady

V sobotu 1. července v podvečer jsme zahájili prázdniny posezením u táboráku na farní zahradě, opekli jsme buřtíky, popovídali jsme si. Jak je vidět z přiložených fotografií, zahradu ovládala hlavně

Nanebevstoupením Páně začíná příprava na slavnost seslání Ducha Svatého

Dnešní slavností Nanebevstoupení Páně  začíná devítidenní doba očekávání a přípravy na slavnost Seslání Ducha Svatého. Po svém utrpení a zmrtvýchvstání se Pán Ježíš ještě 40 dní zjevoval apoštolům a mluvil