+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

Z kázání svatého Bernarda, opata: K čemu je svatým naše chvála, k čemu je jim naše oslavování, k čemu i tento dnešní svátek? Co znamenají pozemské pocty pro ty, jimž

Oznámení

Milí farníci a návštěvníci webu Římskokatolické farnosti Rakovník Vzhledem k oznámeným restrikcím ohledně počtu návštěvníků bohoslužeb budou nedělní mše svaté v sobotu 17,00 na Olešné, v neděli 8,00 a 9,00 

První svaté přijímání dětí

Minulou neděli, dne 13.9.2020 přistoupilo několik dětí z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání. Děti Anička, Maruška, Lidunka, Lukášek a Filípek poprvé přijaly Pána Ježíše. A my se za ně

Fotografie 15.8.2020

Trochu opožděně si můžete prohlédnout fotografie ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie a z odpoledního setkání na farní zahradě při příležitosti narozenin Otce Vojtěcha. https://farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/Narozeniny_Otce_Vojtecha_15.8.2020  

Františkáni v Rakovníku :)

https://farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/Frantiskani_v_Rakovniku_07_2020/        

Boží Tělo v Nejsvětější Trojici

Letošní slavnost Těla a Krve Páně jsme vzhledem k opravám podlahy v kostele sv. Bartoloměje prožili netradičně na hřbitovním kostele Nejsvětější Trojice. Při slavnostní mši svaté a následujícím liturgickém průvodu 

List Svatého Otce všem věřícím k měsíci květnu

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30992

Vstal jsem z mrtvých a jsem stále s Tebou. Aleluja.

Pastýřské slovo k Velikonocům

Pastýřské slovo k Velikonocům v čase těžké a bolestné zkoušky Milí diecézáni, spolubratři biskupové, kněží, jáhni, řeholnice a řeholníci, sestry a bratři, drazí přátelé, především však vy nemocní, nejen coronavirem (čínskou chřipkou),

Obnova zasvěcení Panně Marii

Pan kardinál vykoná zasvěcení zítra, t.j. 8.4. v 7.15 hodin v kapli arcibiskupského paláce před sochou Panny Marie Fatimské, kterou dostal díky kardinálu Beranovi v roce 1967 biskup František Tomášek.