+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Slovo Otce Vojtěcha ke svým farníkům

Drazí farníci, Vzhledem k situaci ohledně epidemie viru COVID – 19 a vydaným opatřením proti šíření nákazy, se na Vás obracím tentokrát psaným slovem. Jak už jistě víte, není dovoleno konat

Slovo biskupů ke krizové situaci

Slovo ke krizovému opatření Vlády České republiky z 15. března 2020 V souvislosti s nařízením Vlády ČR z 15. března 2020 přinášíme stanovisko místopředsedy ČBK Jana Graubnera k dalším opatřením

Mše svaté online

V následujícím odkazu je přehled mší svatých, které můžeme sledovat online: https://www.mseonline.cz/    

Hodnotu věcí chápeme, když nám chybí

Italský básník Andrea Melis Parolaio nabídl pěkné zamyšlení: Nejvíce kontaminovaný povrch bylo naše srdce. Tento virus je dar země. Zastavil svět, přinutil nás podívat se do sebe a kolem sebe.

Vyhlášení nouzového stavu

Milí farníci, vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu se budou konat nedělní bohoslužby  v těchto hodinách. 8:00  kostel sv. Bartoloměje Rakovník 9:00  kostel sv. Bartoloměje Rakovník 11:00 kostel sv.Václava Mutějovice 18:00

Postní doba v naší farnosti

Ve středu začíná popeleční středou postní období. Budeme se připravovat na velikonoce. K opravdové a úplné  velikonoční radosti ze Zmrtvýchvstalého Pána je třeba dojít stejnou cestou jako náš Pán Ježíš

Tři králové v Rakovníku

Tříkrálová sbírka se konala v naší farnosti ve dnech 2.ledna – 14.ledna 2020.Byla prováděna do 11 kasiček. Na koledování se podílelo 23 dětí a 14 dospělých. Celkem se letos vybralo

Přejeme vám požehnaný rok 2020

Vánoce ve farnosti

Pár fotek z vánoc v kostele sv. Bartoloměje 🙂 https://farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/Vanoce_2019/

Upozornění

Pozor, ranní mše svatá o slavnosti Narození Páně neboli o Božím hodu vánočním se bude vyjímečně konat až v 9.00 hodin.