+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Zemřel Otec Jordán

Dnes v noci zemřel ve věku 95 let Otec Jordán Vinklárek, kněz, dominikán, který u nás ve farnosti tak často „zaskakoval“ za Otce Vojtěcha, vedl u nás několikrát duchovní obnovy.

Udílení svátostí

Zítra, v neděli 29.3. od 8 hodin ráno, bude  v kostele sv.Bartoloměje možnost individuálního přijetí svátostí. Od 17.30 se bude konat křížová cesta a po ní bude také příležitost přijmout

Dekret v době nemoci CoVid-19

Ve složité době, v které kvůli pandemii nemoci COVID-19 žijeme a kdy se uvažuje nad tím, že by nebylo možné slavit liturgii společně v kostele, tak jak by to pro území

Udílení svátostí

Zítra, v den slavnosti Zvěstování Páně, bude možno přijmout osobně svátosti od 8 hodin a od 18 hodin.

Individuální udílení svátostí

Milí farníci, jak již otec Vojtěch psal v předchozím příspěvku, bude i dnes navečer od 17:30 h pouze křížová cesta a následně možnost osobního udílení svátosti smíření (zpovědi) a svatého

Slovo Otce Vojtěcha ke svým farníkům

Drazí farníci, Vzhledem k situaci ohledně epidemie viru COVID – 19 a vydaným opatřením proti šíření nákazy, se na Vás obracím tentokrát psaným slovem. Jak už jistě víte, není dovoleno konat

Slovo biskupů ke krizové situaci

Slovo ke krizovému opatření Vlády České republiky z 15. března 2020 V souvislosti s nařízením Vlády ČR z 15. března 2020 přinášíme stanovisko místopředsedy ČBK Jana Graubnera k dalším opatřením

Mše svaté online

V následujícím odkazu je přehled mší svatých, které můžeme sledovat online: https://www.mseonline.cz/    

Hodnotu věcí chápeme, když nám chybí

Italský básník Andrea Melis Parolaio nabídl pěkné zamyšlení: Nejvíce kontaminovaný povrch bylo naše srdce. Tento virus je dar země. Zastavil svět, přinutil nás podívat se do sebe a kolem sebe.

Vyhlášení nouzového stavu

Milí farníci, vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu se budou konat nedělní bohoslužby  v těchto hodinách. 8:00  kostel sv. Bartoloměje Rakovník 9:00  kostel sv. Bartoloměje Rakovník 11:00 kostel sv.Václava Mutějovice 18:00