+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Velikonoční přání

Farnost Rakovník přeje farníkům, jejich rodinám a přátelům hluboké prožití tajemství velikonočních svátkůs Kristem trpícím i oslaveným. Ať bolest Kříže promění Zmrtvýchvstalý Pán  na radost z vítězství nad smrtí a

Postní duchovní obnova

Tuto sobotu 10. března 2018 se uskuteční na faře postní duchovní obnova farnosti, kterou povede P. ThDr. Vít Uher. Bližší informace můžete shlédnout na letáčku níže:

Začíná postní doba

Ve středu začíná popeleční středou postní období. Budeme se připravovat na velikonoce. K orpavdové a úplné  velikonoční radosti ze Zmrtvýchvstalého Pána je třeba dojít stejnou cestou jako náš Pán Ježíš

Svátek uvedení Páně do chrámu

2. února 2018, při svátku Uvedení Páně do chrámu (lidově hromnicích), sloužil v Rakovníku slavnostní mši svatou novokněz P. Dmytro Romanovský. Po mši svaté uděloval novokněžské požehnání. Fotografie z této

Ut omnes unum sint

Ode dneška, v den  památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, do 25. ledna, tj. do dne svátku Obrácení svatého apoštola Pavla,  se budeme intenzivně modlit za jednotu křesťanů, za to,

Tříkrálová sbírka v Rakovníku

V uplynulých dnech probíhala v Rakovníku tříkrálová sbírka. V ulicích Rakovníka  jsme potkávali skupiny tříkrálových koledníků, kteří oslovovali veřejnost s prosbou o pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni

Pouť do Filipova

V sobotu 13. ledna vykonala naše farnost pouť do Filipova. Ve 4 hodiny ráno se zde sloužila slavnostní mše svatá u příležitosti výročí zjevení Panny Marie dne 13. ledna 1866.

Slavnost neposkvrněného početí Panny Marie

Od 30. listopadu 2017 jsme se plni radostného očekávání modlili novénu k Neposkvrněnému početí Panny Marie a přípravovali se na jeden z nejkrásnějších mariánských svátků, který oslavíme zítra, 8. prosince.

Pomozme duším v očistci!

0 Comments

V následujícím období budeme mít jedinečnou příležitost, tak jako každý rok, poskytnout velkou pomoc duším v očistci. 1. listopadu, v den slavnosti Všech svatých odpoledne a po celý den 2.

Poutní slavnost v kostele sv. Bartoloměje

V našem farním kostele sv. Bartoloměje se tuto neděli 27. srpna 2017 konala  poutní slavnost. Hlavním celebrantem slavnostní mše svaté byl Mons. Karel Havelka z litoměřické diecéze, kterému patří naše