+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Tříkrálová sbírka letos online

Do průběhu sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. Vzhledem ke zhoršení situace a celostátnímu zpřísnění restrikcí, rozhodlo vedení Charity Česká republika,

Přání hojnosti Božích milostí v nadcházejícím roce

Milí farníci, Vám, Vašim rodinám, blízkým i všem lidem patří přání všeho dobra a Božího požehnání v roce 2021. Pamatujme na to, když se skláníme k Ježíškovi v jeslích, klaníme

Rok svatého Josefa

Papež František vyhlásil od dnešního dne slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, do 8.12.2021, zvláštním rokem svatého Josefa. Apoštolský list „Patris Corde“ papeže Františka věnovaný sv.Josefovi je zde: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=32034  

Adventní duchovní obnova farnosti

Proběhne v sobotu 19. 12. 2019 vede Mons. ThDr. Manuel Lobo   Program: 8,00 mše svatá 9,00   I. rozjímání na faře 10,00 II. rozjímání na faře Příležitost ke svátosti smíření

ADVENT: doba očekávání

Adventní doba je dobou oddaného a radostného očekávání. V první části adventu nás liturgie přivádí ke druhému příchodu Krista. Od 17. prosince se zaměřuje liturgie na bezprostřední přípravu Vánočních svátků,

Rekonstrukce podlahy rakovnického chrámu

Milí rakovničtí spoluobčané. Asi většina z nás se shodneme, že kostel sv. Bartoloměje je nejkrásnější památkou Rakovníka a dominantou rakovnického náměstí i celého města. A všichni máme společný zájem, aby

Pomáháme duším v očistci po celý listopad

V následujícím období budeme mít jedinečnou příležitost, tak jako každý rok, poskytnout velkou pomoc duším v očistci. V letošní rok vzhledem ke koronavirové pandemii je možnost získat  dušičkové odpustky až

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

Z kázání svatého Bernarda, opata: K čemu je svatým naše chvála, k čemu je jim naše oslavování, k čemu i tento dnešní svátek? Co znamenají pozemské pocty pro ty, jimž

Oznámení

Milí farníci a návštěvníci webu Římskokatolické farnosti Rakovník Vzhledem k oznámeným restrikcím ohledně počtu návštěvníků bohoslužeb budou nedělní mše svaté v sobotu 17,00 na Olešné, v neděli 8,00 a 9,00 

První svaté přijímání dětí

Minulou neděli, dne 13.9.2020 přistoupilo několik dětí z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání. Děti Anička, Maruška, Lidunka, Lukášek a Filípek poprvé přijaly Pána Ježíše. A my se za ně