+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Pastýřské slovo k Velikonocům

Pastýřské slovo k Velikonocům v čase těžké a bolestné zkoušky Milí diecézáni, spolubratři biskupové, kněží, jáhni, řeholnice a řeholníci, sestry a bratři, drazí přátelé, především však vy nemocní, nejen coronavirem (čínskou chřipkou),

Obnova zasvěcení Panně Marii

Pan kardinál vykoná zasvěcení zítra, t.j. 8.4. v 7.15 hodin v kapli arcibiskupského paláce před sochou Panny Marie Fatimské, kterou dostal díky kardinálu Beranovi v roce 1967 biskup František Tomášek.

Slovo Otce Vojtěcha

Drazí farníci,   Opět se na vás obracím v této nelehké době před Květnou nedělí, počátkem Svatého týdne. Z disposic, které jsme dostali ohledně liturgie Svatého týdne, vysvítá možnost slavit obřady s maximálním

Mše svaté o Květné neděli

Rakovník 8,00 18,00 Mutějovice 10,00

Duchovní obnova z domova

Vzhledem k tomu, že se ze známých důvodů nemohla uskutečnit již dříve avizovaná postní duchovní obnova farnosti, nabízíme tuto „internetovou“ postní duchovní obnovu, pomocí které se každý z nás může

Zemřel Otec Jordán

Dnes v noci zemřel ve věku 95 let Otec Jordán Vinklárek, kněz, dominikán, který u nás ve farnosti tak často „zaskakoval“ za Otce Vojtěcha, vedl u nás několikrát duchovní obnovy.

Udílení svátostí

Zítra, v neděli 29.3. od 8 hodin ráno, bude  v kostele sv.Bartoloměje možnost individuálního přijetí svátostí. Od 17.30 se bude konat křížová cesta a po ní bude také příležitost přijmout

Dekret v době nemoci CoVid-19

Ve složité době, v které kvůli pandemii nemoci COVID-19 žijeme a kdy se uvažuje nad tím, že by nebylo možné slavit liturgii společně v kostele, tak jak by to pro území

Udílení svátostí

Zítra, v den slavnosti Zvěstování Páně, bude možno přijmout osobně svátosti od 8 hodin a od 18 hodin.

Individuální udílení svátostí

Milí farníci, jak již otec Vojtěch psal v předchozím příspěvku, bude i dnes navečer od 17:30 h pouze křížová cesta a následně možnost osobního udílení svátosti smíření (zpovědi) a svatého