+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Pobožnost křížové cesty

Po celou postní dobu se tak jako každý rok budeme s Otcem Vojtěchem každý pátek před mší svatou a každou neděli před večerní mší svatou modlit křížovou cestu.

Pobožnost křížové cesty by nám měla pomáhat v upevnění naší lásky k Bohu, rozjímáme při ní  o událostech umučení a smrti našeho Pána Ježíše Krista. Když doprovázíme Ježíše na křížové cestě, můžeme prožívat ústřední momenty vykoupení světa, stáváme se svědky jednotlivých událostí prvního Velkého Pátku. Vidíme Ježíše beroucího na sebe svůj kříž, Ježíše, který nastupuje bolestnou cestu, na kterou máme vykročit i my. Při každém Ježíšově pádu si bolestně uvědomíme, že to jsou naše a  moje hříchy, které ubíjejí Boha a tehdy i naše srdce by mělo zahořet touhou po obrácení.

Pobožnost v kostele sv. Bartoloměje se v postní době budeme modlit každý pátek a neděli večer od 17.30, po pobožnosti bude následovat vždy mše svatá.

Více zde: https://rkfrakovnik.webnode.cz/news/poboznosti-krizove-cesty-v-kostele-sv-bartolomeje1/