+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Pokračování rekonstrukce kostela

Jak jste si již možná všimli, přípravou prostor v jižní lodi kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku jsme započali s další fází rekonstrukce podlahy. Na fotografiích můžete vidět přemisťování oltáře sv. Vojtěcha, zpovědnic a Betléma.

Děkujeme všem za modlitby za úspěšné pokračování rekonstrukce našeho kostela, aby mohl být opět důstojným místem uctívání Páně tak, jak jej naši předkové v průběhu staletí stavěli. Více o historii kostela sv. Bartoloměje se můžete dočíst zde.