+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Postní duchovní obnova

Postní duchovní obnova farnosti se uskuteční

v sobotu 27. 3. 2021

8,00 mše svatá v kapli

9,00 první rozjímání na faře

10,00 druhé rozjímání na faře

Příležitost ke svátosti smíření v kostele

Zakončení svátostným požehnáním

Duchovní obnovu povede

P. ThLic. Vít Uher, ThD
farář od sv. Prokopa v Praze