+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Postní duchovní obnova

Tuto sobotu 10. března 2018 se uskuteční na faře postní duchovní obnova farnosti, kterou povede P. ThDr. Vít Uher.

Bližší informace můžete shlédnout na letáčku níže: