+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Požehnané Velikonoce

„…nic už nemůže nahnat strach. Poznali jsme LÁSKU. Od té doby má všechno smysl. Dokonce i utrpení a smrt, protože se stávají cestou k životu. Všechno již žije. Protože Kristus vstal z mrtvých!“

Požehnané velikonoční svátky přejí P. Vojtěch a SM Ambrožka OP