+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Přání k Velikonočním svátkům

Aleluja! Světem se nese radostná zpráva, že Ježíš Kristus dál žít zůstává. Za naši spásu svůj život dal, pro radost nás všech, slavně z mrtvých vstal!

Velikonoce plné světla, jasu a radosti, velikonoce s Pánem Ježíšem vítězným upřímně přejí

P. Vojtěch a SM Ambrožka OP