+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Přípravy na křest v naší farnosti

V postní době se zintenzivnila příprava našich katechumenů na Svátost křtu. Na hodinách o víře se je snaží důkladně připravit P. Vojtěch. Při večerních nedělních mších svatých probíhají i skrutinia, což jsou obřady, které mají očišťovat mysl i srdce katechumenů, tzn. lidí, připravujících se na přijetí svátosti křtu o velikonoční vigilii. Posilují je proti pokušení, pomáhají jim, aby uzrál jejich správný úmysl a povzbuzují je, aby rozhodněji pokračovali ve snaze milovat Boha. Jádrem skrutinií jsou jednoduché exorcismy – těmito obřady jsou čekatelé křtu vyprošťováni z následků hříchu a z ďábelského vlivu, jsou posilováni na své duchovní cestě a otevírají svá srdce k přijetí Spasitelových darů.

Vše vyvrcholí na Bílou Sobotu, 3. 4. 2010, kdy budou slavnostně pokřtěni tito naši budoucí farníci:

  • Alena Veselá
  • Michal Varyš
  • Dominik Varyš
  • Marie Varyšová 
  • Nikola Kremerová
  • Květuše Najbrtová

Těšíme se, že se s nimi budeme potkávat, a to nejen při mších svatých v kostele, ale i jiných duchovních setkáních na faře i mimo faru.