+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Slavnost zvěstování Páně

Při zítřejší  liturgické slavnosti se slaví nejpodivuhodnější a nejpamátnější okamžik: vtělení Krista v Panně Marii z Nazaretu, kterou si vyvolil nebeský Otec za matku pro svého Syna. Pravý Bůh přijal naši přirozenost a Maria, která se skvěla svatou čistotou, obdržela po svém souhlasu důležitou roli spolupracovnice v Božím plánu spásy. Boží Syn, náš Vykupitel, stal se jedním z nás, abychom my měli účast na jeho Božství.

V letošním roce připadá slavnost Zvěstování  Páně právě na zítřejší den, 8.dubna. Budeme  rozjímat o povolání Panny Marie, o jejím souhlasu, aby Boží Slovo na sebe vzalo lidskou přirozenost, o tom, že jako nejvyšší projev lásky nám posílá Bůh svého jednorozeného Syna, který se stal člověkem, aby nás spasil a získal pro nás důstojnost Božích dětí.  Pán Ježíš se stává opravdovým člověkem stejně jako my přijetím lidské přirozenosti v přečistém lůně Panny Marie.

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi… (Jn1,14)