+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Svátek uvedení Páně do chrámu

2. února 2018, při svátku Uvedení Páně do chrámu (lidově hromnicích), sloužil v Rakovníku slavnostní mši svatou novokněz P. Dmytro Romanovský. Po mši svaté uděloval novokněžské požehnání.

Fotografie z této sváteční mše svaté můžete shlédnout po kliknutí na odkaz http://farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/Hromnice/