+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Tříkrálová sbírka v Rakovníku 2016

Třikrálová sbírka v Rakovníku probíhala ve dnech od 4.ledna do 10.ledna letošního roku. V těchto dnech jsme mohli v ulicích Rakovníka  potkat skupiny tříkrálových koledníků, kteří oslovovali veřejnost s prosbou o pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně znevýhodněným skupinám.

Tato sbírka se odvíjí od starobylého lidového zvyku uctívání Tří králů. Kolednickou skupinku tvoří koledníci převlečení za bájné tři krále (mudrce z východu), kteří se podle biblické tradice přišli do Betléma poklonit malému Ježíškovi. Koledníci mají úředně zapečetěnou kasičku s logem Charity ČR, vedoucí má u sebe průkazku koledníka.

V naší farnosti se do 5 kasiček vybralo celkem 36.314 Kč.

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na tuto sbírku i všem koledníkům – dospělým i dětem-, kteří se aktivně sbírky zúčastnili a také za spolupráci pracovníkům Města Rakovník.

Bližší informace o této sbírce na www.trikralovasbirka.cz/

Několik fotografií z koledování zde:
farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/Trikralova_sbirka_2016