+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Ut omnes unum sint

Ode dneška, v den  památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, do 25. ledna, tj. do dne svátku Obrácení svatého apoštola Pavla,  se budeme intenzivně modlit za jednotu křesťanů, za to, aby se splnila touha samotného Pána Ježíše, kterou vyslovil při poslední večeři: Ut omnes unum sint – Ať všichni jsou jedno (Jn 17,21).

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou Církev… Kolikrát jsme už ve svém životě těmito slovy vyznali svou víru!

Pán Ježíš řekl Petrovi : „Ty jsi Petr – Skála – a na té skále založím svou Církev…“ (Mat. 16, 18). Jindy řekl: „Bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř.“ (Jan 10, 16). Nezaložil tedy mnoho církví, ale jen jedinou Církev a tuto jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou Církev svěřil Petrovi, aby byl jejím pastýřem, pověřil jeho a ostatní apoštoly, aby ji vedli a šířili a navěky ji vytýčil jako sloup a oporu pravdy. Církev Pána Ježíše  má jedno učení, jedny svátosti a jednu viditelnou hlavu.

Sjednoťme se  v modlitbě s papežem, biskupy, katolíky na celém světě i s našimi odloučenými bratry. Modleme se s mnoha lidmi na celém světě, abychom všichni byli  jedno: jedno stádo pod vedením jednoho pastýře, aby se už nikdy neodloučila od kmene  Církve žádná větev. 

Na pomoc našim modlitbám nám může být tato litanie za jednotu křesťanů.