+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Vyhlášení nouzového stavu

Milí farníci,

vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu se budou konat nedělní bohoslužby  v těchto hodinách.

8:00  kostel sv. Bartoloměje Rakovník

9:00  kostel sv. Bartoloměje Rakovník

11:00 kostel sv.Václava Mutějovice

18:00 kostel sv. Bartoloměje Rakovník

Do kostela by mělo být vpuštěno na 1 mši svatou maximálně do 30 osob. Vzhledem k  předcházející návštěvnosti nedělních mší svatých věříme, že tímto mimořádným rozvrhem mší svatých se budou moci mší svatých zúčastnit všichni, kdo chtějí.

Nezapomeňme, že mše svatá je pro nás tím největším pokladem!

Dle vyjádření ČBK jsou všichni věřící z  důvodu mimořádné situace do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách a dále „Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu“

Blíže odkaz Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200312prohlaseni-ceskych-a-moravskych-biskupu-k-mimoradnemu-opatreni-vlady-ze-dne-12-brezna-2020