+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Začíná Rok rodiny Amoris laetitia

Dnešní slavností sv. Josefa zahájil papež František Rok rodiny Amoris laetitia.

Zítřejší slavnost sv. Josefa zvolil papež František za datum zahájení Roku rodiny Amoris laetitia.

Rok rodiny má tyto cíle:

  • Šířit poselství apoštolské exhortace Amoris laetitia, „aby lidé zakoušeli evangelium o rodině jako radost, která »naplňuje srdce i celý život«“ (AL 200). Rodina, která objeví a zakusí radost z obdarování i z toho, že je darem pro církev a společnost, se „může stát světlem v temnotě světa“ (AL 66).
  • Ukazovat, že svátost manželství je dar a má v sobě sílu, která proměňuje lidskou lásku. Pro tento účel je důležité, aby pastýři a rodiny kráčeli spolu, sdíleli spolu odpovědnost a vzájemně se v pastoraci doplňovali v různých povoláních v církvi (srov. AL 203).
  • Dát rodinám prostor, aby se mohly angažovat v pastoraci rodin. Proto je třeba, aby „evangelizační a katechetické úsilí bylo zaměřeno dovnitř do rodiny“ (AL 200), neboť rodina, která je učednicí, se stane i rodinou misionářskou.
  • Učit mladé lidi, aby si uvědomili, že je důležité růst v pravdě lásky a ve vědomí sebe jako daru ve všem, čemu se věnují.
  • Rozšířit záběr a činnost rodinné pastorace, aby probíhala napříč společenstvím věřících a zahrnovala manžele, děti, mladé lidi, seniory a rodiny v obtížných situacích.

Mezi iniciativami tohoto roku bude například Projekt „10 videí o Amoris laetitia“. Papež František bude sám komentovat kapitoly apoštolské exhortace společně s rodinami. Rodiny se budou sdílet o svém každodenním životě. Každý měsíc bude zveřejněno nové video s cílem podnítit pastorační zájem o rodinu v diecézích a farnostech po celém světě.

Více se dočtete na webových stránkách věnovaných Roku rodiny a na webu www.rodiny.cz, kde jsou informace průběžně doplňovány.