+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Zemřel Otec Jordán

Dnes v noci zemřel ve věku 95 let Otec Jordán Vinklárek, kněz, dominikán, který u nás ve farnosti tak často „zaskakoval“ za Otce Vojtěcha, vedl u nás několikrát duchovní obnovy. I ve vysokém věku si zachovával duchovní svěžest, byl to člověk velmi zbožný, pokorný a skromný, oddaný své kněžské službě. Bude nám chybět jeho požehnání, které nám svým křížkem na čelo uděloval po mši svaté. Mysleme v modlitbě na jeho duši!

Zádušní mše svatá bude u nás za něj sloužena až to bude možné, tedy po ukončení nouzového stavu a karantény a vše se včas dozvíme od Otce Vojtěcha.