+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Zemřel P. Ján Petrovič

Včera, 26. března 2013, zemřel náhle v nedožitých 55 letech bývalý rakovnický vikář, zbečenský farář , děkan P. Ján Petrovič.

V našem vikariátu působil  dlouhých 26 let. Všichni na něj budeme vzpomínat jako na kněze, který věrně a oddaně sloužil Bohu a lidem. Jeho odchod je pro zbečenskou farnost i pro celý rakovnický vikariát velkou ztrátou, ale věříme, že Bůh ho za jeho dobrotu a skromnost a celoživotní věrnou kněžskou službu odmění nebeskou blažeností. 

Rozloučení s panem děkanem se bude konat ve středu 3. dubna 2013 v 11.00 v kostele sv. Martina ve Zbečně. Poté bude převezen do svého rodiště Obyce na Slovensku, kde bude uložen do rodinného hrobu.

Uveřejňujeme několik vzpomínek na otce děkana:

farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/Nekolik_vzpominek_na_P.Jana_Petrovice/

Fotografie z rozloučení s P. Petrovičem:

farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/Fotografie_z_rozlouceni_s_P.Janem_Petrovic