+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Živý růženec pokračuje i po novém roce

V loňském roce bylo do společenství živého růžence zapojeno více než 40 lidí z naší farnosti, tzn. každý  den jsme se společně pomodlili celé 2 růžice této modlitby, při které jsme rozjímali nad životem Pána Ježíše. Vždy 2 krát 20 lidí se spojovalo do dvou růží, každá je tvořena z 20ti tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Dvě skupinky živého růžence se tak denně pomodlily dvakrát celý růženec.

V letošním roce pokračujeme v modlitbě živého růžence, kontaktní osobou je dále paní Martina Vinšová. Prosíme tedy ty z Vás, kdo jste byli zapojeni do moditby živého růžence a chcete dále pokračovat nebo i ostatní, kteří se chcete do této modlitby zapojit, abyste kontaktovali paní Vinšovou (případně její sestru Danu Průšovou) nejlépe po nedělních mších svatých (paní Vinšová Vám vymění kartičky), případně se s ní můžete domluvit na mobilu 777130886 nebo mailu MartaPrusa@seznam.cz.

Bližší informace o společenství živého růžence je zde:

Živý růženec farnosti