+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Advent – doba přípravy na Kristův příchod

0 Comments

Dnešní nedělí  začal  nový liturgický rok a adventní doba, doba očekávání Kristova příchodu. Po čtyři týdny chceme být bdělí, abychom se připravovali a pozorně očekávali nejen první příchod Boha na svět, narození Pána Ježíše, ale i jeho další příchod na konci našeho vlastního života a na konci časů. Je čas. abychom se zbavili všeho, co nás vzdaluje od Boha, je čas na důkladné zpytování svědomí. Činit pokání je v tento čas potřeba více než kdy jindy, neexistuje nikdo, komu není třeba obrácení. Přezkoumejme svou duši s láskou a kajícností a smiřme se s Bohem ve svátosti smíření.
 

V tom čase Ježíš řekl svým učedníkům: “ Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy ten čas přijde… Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali večer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás , až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte.“  (Mk 13, 33-36)

Mk 13, 33 – 36