+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Adventní duchovní obnova farnosti

Proběhne v sobotu 19. 12. 2019

vede Mons. ThDr. Manuel Lobo  

Program:

8,00 mše svatá

9,00   I. rozjímání na faře

10,00 II. rozjímání na faře

Příležitost ke svátosti smíření v kostele a na závěr

svátostné požehnání