+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Fotografie z poutní slavnosti sv. Bartoloměje

V neděli 27.srpna 2023 se uskutečnila slavnostní událost. Při příležitosti poutní slavnosti našeho kostela byl znovuotevřen nově rekonstruovaný kostel sv. Bartoloměje. V kostele došlo k těmto opravám. Před asi 10

První svaté přijímání dětí

O svátku Proměnění Páně, 6.8.2023, došlo u nás ve farnosti, v kostele Nejsvětější Trojice, ke slavnostní chvíli. 2 chlapci – Vašík a Tomášek – mohli poprvé přijmout svátostného Pána Ježíše.

Slavnost Těla a Krve Páně v Rakovníku

Letos se slavnost Božího Těla přesunula – vzhledem k opravám sv.Bartoloměje – do kostela Nejsvětěší Trojice na hřbitově. I zde jsme jsme důstojně a s radostí oslavili tuto nádhernou eucharistickou

Velikonoce v kostele sv.Bartoloměje

Fotografie ze slavení velikonočních svátků v kostele sv. Bartoloměje v Rakovníku si můžete stáhnout zde: https://farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/Velikonoce_ve_sv.Bartolomeji_2023  

Postní duchovní obnova farnosti

V sobotu 1.4. se bude v naší farnosti konat postní duchovní obnova. Povede ji P. Jaroslav Miškovský. Začneme v 8.00 hodin mší svatou, od 9 hodin bude první rozjímání na

Monitor: Deset způsobů, jak se můžeme postit

https://rcmonitor.cz/8256-deset-zpusobu-jak-se-muzeme-postit

Tříkrálová sbírka při kostele sv. Bartoloměje

V uplynulých dnech a týdnech proběhla u nás ve farnosti tradiční Tříkrálová sbírka. K tomu přinášíme pár informací a fotografií. Základem každé sbírky je důvěra a tu je třeba posilovat,

Sobota 17.12. úklid kostela

Prosíme farníky, aby přišli v sobotu 17.12. pomoci s předvánočním úklidem kostela po ranní mši svaté. Tuto  sobotu je však mše svatá výjimečně již od 7.00 hodin, takže sraz v

Adventní duchovní obnova

V sobotu 3.12. se bude konat adventní duchovní obnova farnosti, kterou povede ICDr. Ing. Marek Miškovský. Program: 8,00     mše svatá v kostele 9,00      1. rozjímání na faře

Boží Tělo 2022

Několik fotografií ze slavnosti Těla a Krve Páně zde: https://farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/Bozi_Telo_2022/