+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Biřmování s J. Em. Dominikem kardinálem Dukou

V naší farnosti jsme slavili výjimečnou událost, která se konala při příležitosti slavnosti Seslání Ducha Svatého. Tento významný den byl korunován biřmováním pěti mladých biřmovanců, kteří touto svátostí potvrdili vstup do plného života v duchovní rodině církve. Tento slavnostní akt vedl Jeho Eminence Dominik kardinál Duka, který svou přítomností a požehnáním dodal celé události ještě větší vážnost a duchovní hloubku.

Před samotným biřmováním prošli naši biřmovanci pečlivou přípravou vedenou otcem Vojtěchem. Samotná slavnost začala slavnostní mší svatou, kterou celebroval kardinál Duka. V kázání nás provedl životem Ježíše Krista, zdůraznil význam Ducha Svatého v životě každého křesťana a povzbuzoval biřmovance, aby byli otevření jeho působení. Po homílii následoval obřad biřmování, při kterém biřmovanci přijali znamení kříže na čelo s olejem křižma, což symbolizuje pečeť Ducha Svatého.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě této slavnosti, a především kardinálu Dukovi za jeho milou návštěvu a vedení svátostného obřadu. Všem biřmovancům přejeme, aby Duch Svatý vedl jejich kroky a pomáhal jim v každodenním životě žít plně podle evangelia.