+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Diskuse k synodalitě

Milí farníci, jak jsem ohlašoval po mši svaté, probíhá celocírkevní diskuse k chystané synodě o synodalitě v katolické Církvi. K tomu jsou vypsaná témata v přiloženém dokumentu. Přečtěte si je, prosím a kdo můžete, jste zváni ve čtvrtek 27. 1. 2022 po večerní mši svaté na faru, kde bychom daná témata prodiskutovali. Zvláště prosím členy Pastorační rady farnosti, aby se, dle možnosti zúčastnili.

» Přípravný dokument synody