+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Farní pouť do Heiligenkreuz

Je pátek 17. září 5 hodin ráno a rakovničtí farníci spolu s naším p. farářem, P. Vojtěchem a sestřičkou Ambrožkou se vydávají na pouť do rakouských klášterů, cestou přibíráme další poutníky. Nejprve však svěřujeme modlitbou naši cestu do ochrany Panny Marie a andělů strážných. Překračujeme hranice míříce do prvního zastavení naší pouti – kláštera Zwettl. Během cesty nasloucháme zasvěcenému výkladu našeho p. faráře a sestřičky Ambrožky. Někteří mají problémy se záplavou informací a pan farář se k nim obrací znovu, aby s nadhledem a humorem jemu vlastním, v nich zanechal alespoň stopu.V klášteře Zwettl nás uvítal a provázel bratr Theobald, dozvěděli jsme se něco o historii kláštera i o zdejším mnišském životě, obdivovali architekturu a citlivé zasazení celého objektu do okolní přírody.

Fotografie z 1.zastavení pouti – klášter Zwettl zde:

farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/Farni_pout_17.-19.zari_2010_-_klaster_Zwettl/

Poté odjíždíme do druhého místa naší pouti – kláštera Lilienfeld. Cestou s sebou neseme i slib motlitby za bratra Theobalda, který má druhého dne skládat první sliby. Po pár desítkách kilometrů jsme dojeli do kláštera v Lilienfeldu, místa našeho přenocování. Po ubytování sloužil P.Vojtěch mši svatou obětovanou za nás poutníky.

Fotografie z 2. zastavení pouti – klášter Lilienfeld zde:

farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/Farni_pout_17.-19.zari_2010_-_klaster_Lilienfeld/

Druhý den jsme si přivstali a již před 7. hodinou ranní vyjeli směrem na Mariazell, jedno z nejznámějších mariánských poutních míst nejen v Rakousku, ale i v celé Evropě. V 9 hodin ráno jsme měli mši svatou v milostné kapli, tentokrát obětovanou za farníky. A protože mezi poutníky bylo několik členů chrámového rakovnického sboru, zazněla v jejich podání při mši svaté mariánská píseň. Ještě dopoledne jsme si vyšlápli na vyhlídku Kalvarienberg a přitom se pomodlili křížovou cestu. Počasí nám přálo a před námi se rozprostřel krásný pohled na kostel Narození Panny Marie posazený v nádherné předalpské přírodě. Cestou dolů jsme nakoupili suvenýry a pochutnávali si na zmrzlině – dárku pro každého z nás poutníků od p. faráře, nastoupili do autobusu a pokračovali do cíle naší pouti – směr Heiligenkreuz.

Fotografie z 3. zastavení pouti – Mariazell zde:

farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/Farni_pout_17.-19.zari_2010_-_Mariazell/

Ještě v sobotu jsme v klášteře Heiligenkreuz mohli být přítomni modlitbě cisterciáckých mnichů – nešporům a kompletáři, zpívané v gregoriánském chorálu, což byl pro nás hluboký duchovní prožitek. Večer někteří z nás byli chvíli posedět v přilehlé klášterní restauraci a ochutnali jsme klášterní víno.

Časně ráno jsme si někteří přivstali, protože již v 5.15 se mniši začali v kostele modlit ranní chvály a svými nádhernými latinsky zpívanými modlitbami na nás svolávali Boží požehnání. Po snídani jsme celé dopoledne prohlíželi klášter a vysokou školu. Perfektním průvodcem nám byl Otec Vojtěch, který zde 5 let studoval teologii. Zasvěceně vyprávěl o historii kláštera, životě mnichů i o studiu na vysoké škole.

Odpoledne jsme byli od 15 hodin přítomni nádherné liturgii ze slavnosti Povýšení Sv. Kříže.Po slavnostní mši svaté jsme asi v 17.30 sedli do autobusu a odjeli směrem domů.

Fotografie z cíle naší pouti – klášter Heiligenkreuz zde:

farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/Farni_pout_17.-.19.zari_2010_-_Heiligenkreuz/

Ještě dlouho v nás bude doznívat všechno, co jsme na pouti prožili. Přenocování v klášterech nebylo pro některé z nás jednoduché, spali jsme v místnostech po více lidech a slyšeli tudíž různé „šumy“a vzájemně se trochu rušili. Ale jak nám poradil při jedné ze mších svatých náš Otec Vojtěch, obětovali jsme i tuto maličkost každý za něco důležitého a možná i to, ale samozřejmě hlavně duchovní naplnění pouti, ale také spoustu legrace především díky nezaměnitelnému humoru našeho pana faráře nakonec přispělo k tomu, že jsme prožili nezapomenutelné chvíle. Dík za to patří především Otci Vojtěchovi, který organizačně zabezpečil celou pouť od „A“ až do „Z“a po celou dobu nám byl skvělým průvodcem a v plném slova smyslu duchovním otcem.