+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Litanie k neposkvrněnému početí Panny Marie

Pane, smiluj se!  – Pane, smiluj se!
Kriste, smiluj se!  – Kriste smiluj se!
Pane, smiluj se!  – Pane smiluj se!

Kriste, uslyš nás!  – Kriste, vyslyš nás!
Otče, s nebes Bože,  – smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa Bože,  – smiluj se nad námi!
Duchu Svatý, Bože,  – smiluj se nad námi!
Svatá Trojice, jeden Bože,  – smiluj se nad námi!

Svatá Maria,  – oroduj za nás!
Svatá Panno panen,
Neposkvrněná Panno,
Neposkvrněná Panno, přemilá dcero Otce nebeského,
Neposkvrněná Panno, důstojná Matko Syna Božího,
Neposkvrněná Panno, překrásná choti Ducha Svatého,
Neposkvrněná Panno, vznešená ozdobo nebeského ráje,
Neposkvrněná Panno, bělostná lilie panenské čistoty,
Neposkvrněná Panno, něžná růže panenské stydlivosti,
Neposkvrněná Panno, vonná fialko hluboké pokory,
Neposkvrněná Panno, květnatá zahrado všech ctností,
Neposkvrněná Panno, spanilý vzore ženství,
Neposkvrněná Panno, vzácný démante nevinnosti,
Neposkvrněná Panno, přeslavná Královno andělů,
Neposkvrněná Panno, sladká útěcho všech trpících,
Neposkvrněná Panno, nejkrásnější vzore duší, Bohu zasvěcených,
Neposkvrněná Panno, mocná přímluvkyně naše u Boha,
Neposkvrněná Panno, po Bohu naše největší radosti,
Abychom srdce čisté zachovali,
Abychom své smysly bedlivě střežili,
Abychom v pokušení proti čistotě k Tobě o pomoc volali,
Abychom svaté svátosti vždy hodně přijímali,
Abychom Tvé mocné přímluvy zvláště v hodině smrti zakusili,
Abychom na Tvé orodování co nejdříve z očistce vysvobozeni byli,
Abychom Tvé Neposkvrněné Početí věčně v nebi oslavovat mohli,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, uslyš nás, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!

Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!

Modleme se:
Svatá Maria, Královno nebeská, Matko našeho Pána Ježíše Krista a Paní světa, která nikoho neopouštíš a žádným nepohrdáš, shlédni na mě dobrotivě okem smilování a vypros mi u svého milovaného Syna odpuštění všech hříchů, abych se zbožnou myslí Tvé Neposkvrněné Početí uctívaje, někdy věčného blahoslavenství došel. Prosím o to skrze našeho Pána Ježíše Krista, kterého jsi Panno porodila a který s Otcem a Duchem Svatým žije a kraluje v jednotě dokonalé, Bůh na věky věků. Amen.