Příprava na Narození Pána

17.12.2010 06:57

 

Pán se k nám blíží, přijde, aby nám přinesl radost a pokoj a přislíbený věčný život.
A my musíme očekávat jeho příchod s bdělým duchem, nemůžeme být vystrašení nebo roztržití,ale musíme být uvážliví a radostní jako ti, kteří vyhlížejí milovanou a dlouho očekávanou osobu. V čase očekávání se mohou vyskytovat těžkosti v naší lásce, jako je náš egoizmus, vlažnost, nedostatečná pevnost ve víře. Když si budeme při každodenním zpytování svědomí všímat všech věcí našeho všedního dne, najdeme v Boží lásce pravou cestu a najdeme i kořeny našich poklesků. Přirozeným vyústěním zpytování svědomí je pak svátost smíření jako cenná pomoc v boji proti naším hříchům.
Zdokonalujme se ve dnech očekávání Narození Pána ve vnitřním očisťování, abychom přijali Krista s čistou myslí.
 

Kontakt

P. Vojtěch Novák

fara.rakovnik@email.cz

Žižkovo nám. 189
Rakovník 269 01

+420 737 211 101
+420 313 512 274

č.ú.: 540034359/0800 - ČS

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode