+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Novéna k neposkvrněnému početí Panny Marie

Dnešním dnem jsme se začali po mši svaté s Otcem Vojtěchem modlit novénu k Neposkvrněnému Početí Panny Marie. Touto novénou svěřujeme naši farnost pod ochranu Panny Marie, bez hříchu počaté, a prosíme ji o obnovu víry naší farnosti.

Novéna je devítidenní pobožnost, která má být skutečným povznesením srdce člověka k Bohu. Aby přinesla hojnost milostí a duchovních užitků, má se konat v duchu pokání, s čistým srdcem a usebranou myslí. Po devět dnů rozjímáme modlitbou o tajemství Neposkvrněného Početí Panny Marie a vstupujeme do niterného rozhovoru s Bohem. V této době je vhodné vykonat i svatou zpověď.

Ti z nás, kteří nemohou být každý den na mši svaté, se mohou novénu modlit soukromě či společně v rodině. Litanie k Neposkvrněnému Početí Panny Marie je zde.