+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Popeleční středou začne postní doba

Zítra začíná postní doba, doba intenzivnější přípravy na velikonoce. Má-li být naše velikonoční radost ze Zmrtvýchvstání Ježíše Krista  úplná a opravdová, musíme k ní dojít stejnou cestou jako náš Pán, cestou oběti a kříže. Proto se na Velikonoce připravujeme postem, rozjímáním o utrpení a odříkáním. 

Když nás zítra při bohoslužbě na Popeleční středu bude označovat kněz na čele popelem, mysleme na to, abychom nejen toužili po změně svého života a pokání, ale abychom pro to něco i udělali.

V postním období na Popeleční středu a Velký Pátek po nás Církev vyžaduje přísný půst, což  znamená zdržet se masitých pokrmů a do sytosti se najíst jen jedenkrát za den. Důvodem k postu je posílení vůle, zintenzivnění duchovního života, vědomí vděčnosti za Boží dary, které nám už zevšedněly, solidarita s trpícími bližními a také připodobnění se Kristu, který ač je Božím Synem, stal se člověkem, sám se na poušti 40 dní postil a na kříži pak za naše hříchy obětoval sám sebe.

Po celou postní dobu se tak jako každý rok budeme s Otcem Vojtěchem každý pátek před mší svatou a každou neděli před večerní mší svatou modlit křížovou cestu. Při ní budeme rozjímat o událostech umučení a smrti našeho Pána Ježíše Krista. Když doprovázíme Ježíše na křížové cestě, prožíváme ústřední momenty vykoupení světa a stáváme se svědky událostí prvního Velkého Pátku. Vidíme Ježíše beroucího na sebe svůj kříž, Ježíše, jak nastupuje bolestnou cestu, na kterou máme vykročit i my. Při každém Ježíšově pádu pamatujme, že to jsou naše a  moje hříchy, které ubíjejí Boha a tehdy i naše srdce zahoří touhou po obrácení.

K usebranénu prožití postní doby nám může pomoci i tato postní litanie