+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Postní doba v naší farnosti

Ve středu začíná popeleční středou postní období. Budeme se připravovat na velikonoce. K opravdové a úplné  velikonoční radosti ze Zmrtvýchvstalého Pána je třeba dojít stejnou cestou jako náš Pán Ježíš Kristus, cestou oběti a kříže. Proto se na Velikonoce připravujeme postem, rozjímáním o utrpení a odříkáním.

Až nás při bohoslužbě na Popeleční středu bude kněz označovat na čele popelem, mysleme na to, abychom nejen toužili po změně svého života a pokání, ale abychom pro to něco i udělali.

Po celou postní dobu se tak jako každý rok budeme s Otcem Vojtěchem každý pátek před mší svatou a každou neděli před večerní mší svatou modlit křížovou cestu. Při ní budeme rozjímat o událostech umučení a smrti našeho Pána Ježíše Krista. Když doprovázíme Ježíše na křížové cestě, prožíváme ústřední momenty vykoupení světa a stáváme se svědky událostí prvního Velkého Pátku. Vidíme Ježíše beroucího na sebe svůj kříž, Ježíše, jak nastupuje bolestnou cestu, na kterou máme vykročit i my. Při každém Ježíšově pádu pamatujme, že to jsou naše a  moje hříchy, které ubíjejí Boha. A tehdy ať i naše srdce zahoří touhou po obrácení !

V postním období na Popeleční středu a Velký Pátek po nás Církev vyžaduje přísný půst, což  znamená zdržet se masitých pokrmů a do sytosti se najíst jen jedenkrát za den. Důvodem k postu je posílení vůle, zintenzivnění duchovního života, vědomí vděčnosti za Boží dary, které nám už zevšedněly, solidarita s trpícími bližními a také připodobnění se Kristu, který ač je Božím Synem, stal se člověkem, sám se na poušti 40 dní postil a na kříži pak za naše hříchy obětoval sám sebe.