+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Postní doba v naší farnosti

Popeleční středou začne postní doba. Po celou tuto dobu budeme směřovat a blížit se k Velikonocům. Má-li být naše velikonoční radost ze Zmrtvýchvstání Ježíše Krista  úplná a opravdová, musíme k ní dojít stejnou cestou jako náš Pán, cestou oběti a kříže. Proto se na Velikonoce připravujeme postem, rozjímáním o utrpení a odříkáním. Mezi námi a Bohem stojí hřích a musíme se snažit v každém okamžiku – a zvláště v této době postní – očistit se od hříchu a přiklonit se k Bohu, potřebujeme obrácení a  upřímnou lítost nad svými hříchy, která se projeví především ve svaté zpovědi a ve skutcích umrtvování a pokání.

V postním období na Popeleční středu a Velký Pátek po nás Církev vyžaduje přísný půst, což  znamená zdržet se masitých pokrmů a do sytosti se najíst jen jedenkrát za den.

Důvodem k postu je nejen posílení vůle, zintenzivnění duchovního života, vědomí vděčnosti za Boží dary, které nám už zevšedněly a solidarita s trpícími bližními, ale také připodobnění se Kristu, který ač je Božím Synem, stal se člověkem, sám se na poušti 40 dní postil a na kříži pak za naše hříchy obětoval sám sebe.

V naší farnosti se budeme s Otcem Vojtěchem tak jako každý rok po celou postní dobu vždy v pátek před mší svatou a v neděli před večerní mší svatou  (vždy od 17.30)  modlit křížovou cestu. Pobožnost křížové cesty by nám měla pomáhat v upevnění naší lásky k Bohu, rozjímáme při ní  o událostech umučení a smrti našeho Pána Ježíše Krista. Když doprovázíme Ježíše na křížové cestě, můžeme prožívat ústřední momenty vykoupení světa,vidíme Ježíše beroucího na sebe svůj kříž, Ježíše, který nastupuje bolestnou cestu a uvědomujeme si, že to jsou naše a  moje hříchy, které ubíjejí Boha a tehdy  by srdce každého z nás mělo zahořet touhou po obrácení.

K usebranénu prožití postní doby nám může pomoci i tato postní litanie