+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Pouť na Svatou Horu

Zveme všechny zájemce k účasti na tradiční arcidiecézní pouti  za nová duchovní povolání na Svaté Hoře. Uskuteční se tuto sobotu 12. května 2018.

Chceme vyprošovat a více než jindy se společně modlit, abychom měli dostatek kněží, kteří budou svatě uskutečňovat svatou oběť.

Nic zde na zemi se  nevyrovná důstojnosti kněžského povolání. Kněz v mnohých situacích zastupuje na zemi Krista,odpouští hříchy, vyučuje o cestě do nebe. Ale především poskytuje svůj hlas, své ruce Kristovi v nejvznešenější chvíli mše svaté, když v eucharistické oběti uskutečňuje proměnění chleba v Tělo Páně – in persona Christi, v osobě Krista.

Já jsem chléb života! Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět…

Jan 6,35

Modleme se, abychom vždy měli kněze, kteří nám chléb života, Pána Ježíše, budou přinášet.

Zájemci o účast na pouti, hlaste se prosím u Otce Vojtěcha na faře nebo v kostele po mši svaté. Odjezd bude v sobotu 12.5.v 8.00 od gymnázia.

Několik fotografií z pouti si můžete prohlédnout zde: