+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Pouť na Velehradě

U příležitosti svátku slovanských věrozvěstů, svatých Cyrila a Metoděje, se i letos 5. července  konala národnípouť na Velehradě. 

Vznik tradice velehradské pouti má kořeny v období národního obrození, v 80. letech 19. století. Poté, co přestal být areál kláštera životním prostorem mnišské komunity, začaly Velehrad navštěvovat tisíce poutníků. Důvodem byla tradice, která učinila Velehrad nositelem cyrilometodějského odkazu. Do historie se zapsaly oslavy v r. 1863, 1885 a 1985. Na pouti v r. 1985, kdy uplynulo 1 100 let od úmrtí svatého Metoděje,  veřejně  zazněly myšlenky o svobodě,  komunistický režim neměl odvahu zakročit a označil ji za mírovou manifestaci, nicméně i toto setkání napomohlo k pádu komunistického režimu. V roce 1990 se k poutníkům připojil i papež Jan Pavel II.

Hlavním celebrantem letošní poutní mše svaté byl  Miloslav kardinál Vlk, emeritní arcibiskup pražský, promluvu měl pražský arcibiskup Dominik Duka, koncelebrovali biskupové Čech a Moravy.

Následující fotografie přibližují atmosféru letošní velehradské pouti.

rajce.cz