+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Přání a poděkování s. Ambrožce

V těchto dnech oslavila sestřička Ambrožka  25. výročí  svých řeholních slibů.

Děkujeme Vám, sestřičko, za vše dobré, co jste udělala a stále děláte pro naši farnost a přejeme, ať Vám Bůh odplácí svým požehnáním a milostí a Matka Boží ať Vás ochraňuje a provází svou přímluvou u našeho Pána.