+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Přání hojnosti Božích milostí v nadcházejícím roce

Milí farníci,

Vám, Vašim rodinám, blízkým i všem lidem patří přání všeho dobra a Božího požehnání v roce 2021. Pamatujme na to, když se skláníme k Ježíškovi v jeslích, klaníme se Mu a vyznáváme svou lásku, že zásadní touhou – nejen v příštím roce – je naše touha po svatosti ve všech okolnostech našeho života.

Sv. Tomáš Morus, Listy z vězení dceři Margaretě:

Dcerko moje, měj tedy pokojnou mysl a neboj se o mne bez ohledu na to, co se mnou stane na tomto světě. Nemůže se mi stát nic, co by Bůh nechtěl. A všechno, co On chce, ač by se to zdálo to nejhorší, je ve skutečnosti to nejlepší.

(před poravou za to, že odmítl složit přísahu věrnosti dceři královy nelegitimní ženy A. Boleynové a odmítl přísežně se zříci papežské autority nad katolickou církví v Anglii a přijmout za hlavu církve krále Jindřicha VIII.)