+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Rekonstrukce podlahy rakovnického chrámu

Milí rakovničtí spoluobčané.
Asi většina z nás se shodneme, že kostel sv. Bartoloměje je nejkrásnější památkou Rakovníka a dominantou rakovnického náměstí i celého města. A všichni máme společný zájem, aby byl stále udržován a opravován, neboť jako kterákoliv jiná stavba, vyžaduje neustálou péči.
V posledních týdnech a měsících jsme si mohli všimnout, že v našem kostele probíhají stavební práce. Od června do října letošního roku se rekonstruovala část podlahy.
Na financování této opravy, která stála cca 1,2 mil. Kč se podíly Arcibiskupství pražské, Město Rakovník, také stát formou dotace, ale zbytek, dominantní část je na nás, rakovnických občanech a firmách.
Proto uvítáme jakoukoliv částku, kterou chcete a jste schopni i v této nelehké době přispět.
Příspěvek můžete poslat na účet 540034359/0800. Poté prosím kontaktujte Otce Vojtěcha Nováka ( tel. 313 512 274, 737 211 101, mail fara.rakovnik@email.cz ), rakovnického vikáře, který po obdržení daru vydá potvrzení o daru, na základě kterého si může fyzická či právnická osoba uplatnit slevu na dani z příjmu.
Vzhledem k historické hodnotě původní dlažby v kostele oprava probíhala tak, že původní dlažební kameny byly odbornou firmou vyjmuty z podlahy, odvezeny na sever Čech. Zde byly přebroušeny, vyspraveny a dovezeny zpět do kostela. Odkryté podlahy využili i archeologové, kteří hledali v hlíně staré historické předměty, a byli úspěšní, podařilo se jim nalézt nějaké předměty historické hodnoty. Tyto předměty budou vystaveny v kostele. Pokud tedy budete mít zájem nejen shlédnout tyto předměty, ale i prohlédnout si kostel sv. Bartoloměje a přilehlou zvonici z r. 1495, můžete kontaktovat vikariátního stavebního technika, ing. Jindřicha Matušku ( mob. 733 741 686 ), který Vás provede a podá velmi zajímavý a odborný výklad o těchto památkách.

Rekonstrukci podlahy bychom chtěli dokončit v příštím roce 2021 a předběžný odhad nákladů je 1,5 mil. Kč. Dále je v plánu také restaurování kostelních lavic a oprava varhan, ale to už jsou další kapitoly našeho života v královském městě Rakovníku.