+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Slavnost nanebevzetí Panny Marie

Dnes slavíme jeden z nejkrásnějších mariánských svátku v roce, slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Rozjímáme a věříme tomu, že Panna Marie, která byla obdařena tolika milostmi, stala se dcerou Boha Otce, nevěstou Ducha Svatého a matkou Boha Syna, dostala i tuto výsadu, byla po své smrti uchráněna porušení v hrobě a s tělem i s duší vyzdvižena do nejvyšší nebeské slávy.

Nejsvětější Trojice přijímá Dceru, Matku a Nevěstu Boží a zahrnuje ji poctami. Také my spolu s anděly vyjadřujeme svůj obdiv k Panně Marii, zdravíme ji při příležitosti jejího svátku. Radujeme se z toho, že je naší velkou přímluvkyní v nebi, že se na ni můžeme obracet v každé situaci a věříme, že nám nikdy neodmítne podat pomocnou ruku. Je naším vzorem a prostřednicí při našem přibližování se k Pánu Ježíši a pomocnicí v boji o naši čistotu a pokoru i v boji se hříchem a při těžkostech.

Využívejme k naším prosbám i díkům k Panně Marii nádherných – něžných a vroucích – mariánských modliteb – např. svatý růženec a Anděl Páně.

V tyto dny se navíc můžeme pomodlit i tuto litanii při slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.