+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Slavnost neposkvrněného početí Panny Marie

Od 30. listopadu 2017 jsme se plni radostného očekávání modlili novénu k Neposkvrněnému početí Panny Marie a přípravovali se na jeden z nejkrásnějších mariánských svátků, který oslavíme zítra, 8. prosince.

Nejsvětější Trojice vybrala Pannu Marii za Matku vtěleného Božího Syna. Z  titulu tohoto jedinečného vyvolení dostala Panna Marie mimořádné milosti a byla od svého početí uchráněna od jakékoliv skvrny dědičného hříchu.

Mysleme na Marii, kterou si Bůh zamiloval a obdařil ji hojností svých duchovních darů, prosme ji a utíkejme se pod její ochranu a pomoc, ona nikdy neodmítne podat ruku tomu, kdo se k ní utíká a pomůže nám v boji o naši čistotu, pokoru, v boji se hříchem, při těžkostech a nemocech, v růstu naší lásky k Pánu Ježíši a je i pomocnicí v naší snaze přibližovat naše blízké k Bohu.

Jedním ze způsobů, jak vyjádřit Panně Marii svou lásku a vděčnost, je v těchto dnech tato litanie k Neposkvrněnému Početí Panny Marie.