+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Slovo Otce Vojtěcha ke svým farníkům

Drazí farníci,

Vzhledem k situaci ohledně epidemie viru COVID – 19 a vydaným opatřením proti šíření nákazy, se na Vás obracím tentokrát psaným slovem. Jak už jistě víte, není dovoleno konat veřejné bohoslužby, takže nám zůstala možnost pouze osobního udílení svátostí, které ale možné je. Proto bych vás chtěl informovat o následujících opatřeních, které jsou konkretizovány pro naši farnost:

Všechny veřejné bohoslužby jsou zrušeny

V době nedělní ranní mše sv., tedy od 8,00 do cca 9,00 (bude-li potřeba i déle) budu k disposici pro individuální udílení svátosti smíření, případně svatého přijímání

Jakoukoliv potřebu svátostí, kterou lze vykonat individuálně, můžete domluvit telefonicky na mobilním čísle 737 211 101

Prosím vás také o modlitby za všechny, kteří musí v tyto dny dělat důležitá rozhodnutí, za všechny nemocné, ale i za ty, kteří nemocné ošetřují, mnohdy s vypětím všech sil.

Pokud se situace změní, budu vás informovat na stránkách farnosti a na vývěsce kostela.

 

O slavnosti sv. Josefa 2020

P. Vojtěch Novák